Łatwiej jest zapobiec udarowi mózgu niż go leczyć

Łatwiej jest zapobiec udarowi mózgu niż go leczyć

Udar mózgu to częsta i zagrażająca życiu choroba. Ponadto jedynie niewielki odsetek pacjentów, którzy przeżyją udar mózgu, jest w stanie prowadzić po leczeniu normalne życie. Inni zaś muszą do końca życia radzić sobie z następstwami choroby lub niepełnosprawnością różnego stopnia. W związku z tym należy być świadomym istotnych czynników ryzyka oraz możliwości zapobiegania udarowi mózgu, a także wiedzieć, co należy zrobić w przypadku wystąpienia pierwszych objawów u nas samych lub u innych osób.

Rodzaje udaru mózgu

Można wyróżnić dwie główne postaci udaru mózgu. Udar niedokrwienny jest spowodowany nagłym brakiem przepływu krwi w tętnicach mózgowych, z kolei przyczyną udaru krwotocznego jest krwawienie z pękniętego naczynia krwionośnego. Około 80–85% udarów mózgu to udary niedokrwienne, co oznacza, że dopływ krwi do mózgu nie jest wystarczający, a tkanka mózgu obumiera z powodu niedoboru tlenu i glukozy.(1)

Około 15 do 20% udarów spowodowanych jest krwawieniem. W tym przypadku ściany naczyń krwionośnych pękają, a krew wycieka do tkanki mózgowej. Uważa się, że przemijające ataki niedokrwienne (TIA) często stanowią sygnał ostrzegający przed udarem mózgu i dlatego często nazywane są mini-udarami. TIA polega na niedostatecznym dopływie krwi do obszaru mózgu, co zaburza krążenie mózgowe, lecz szybko ustępuje. W przeciwieństwie do udaru mózgu, TIA ustępuje w czasie 24 godzin i nie powoduje trwałych uszkodzeń. Niemniej TIA to zaburzenie, które należy traktować z należytą powagą, a każdego pacjenta należy zabrać do szpitala i przebadać.(2,3)

Częstość występowania udaru mózgu, ważne czynniki ryzyka

Udar mózgu to zdarzenie, które nie występuje jedynie u osób w podeszłym wieku, lecz może dotyczyć również młodych osób dorosłych, osób w średnim wieku, a nawet dzieci. Występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet. Prawdopodobieństwo wystąpienia udaru mózgu wzrasta z wiekiem. Do udaru mózgu najczęściej dochodzi w godzinach porannych, do południa. Najczęściej  wiąże się ze współwystępowaniem kilku spośród następujących czynników ryzyka: nadciśnienie tętnicze, wysokie stężenie cholesterolu, palenie tytoniu, migotanie przedsionków (zaburzenia rytmu serca), styl życia bez aktywności fizycznej, otyłość, cukrzyca, zaburzenia krzepnięcia, zwężenie naczyń i udar mózgu w rodzinie.(1,3)

U osób, które przebyły udar mózgu, ryzyko kolejnego udaru jest 10-krotnie większe w porównaniu z osobami zdrowymi.

Objawy udaru mózgu(3)

 • Osłabienie kończyn, drętwienie, paraliż (ręki lub nogi po jednej stronie ciała)
 • Asymetria twarzy, asymetria w obrębie ust
 • Zaburzenia mowy lub afazja (brak możliwości rozumienia lub formułowania wypowiedzi; osoby z ciężką afazją nie są w stanie zrozumieć słów lub mówić)
 • Zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, ubytek w polu widzenia
 • Zawroty głowy, zaburzenia chodu, zaburzenia równowagi
 • Nagły silny ból głowy, następnie dezorientacja.

Co należy robić w przypadku podejrzenia udaru mózgu?

Ważne, aby pacjent lub osoba z jego otoczenia rozpoznała objawy udaru mózgu, zapisała godzinę wystąpienia objawów i natychmiast wezwała karetkę, dzwoniąc pod numer 999 (ewentualnie 112). Może to mieć istotny wpływ na życie pacjenta, ponieważ tak zwane okno czasowe jest bardzo wąskie. Wynosi ono trzy godziny albo – w niektórych przypadkach – cztery i pół godziny od wystąpienia objawów do rozpoczęcia skutecznego leczenia trombolitycznego, które może uratować pacjentowi życie.(4)

Pacjentowi należy wydać trzy proste polecenia i ocenić jego reakcję.

 1. Poprosić pacjenta, aby się uśmiechnął lub pokazał zęby (możliwość poruszania tylko jedną częścią ust jest stanem nieprawidłowym)
 2. Poprosić pacjenta, aby podniósł obie ręce (brak możliwości utrzymania w górze jednej z rąk jest stanem nieprawidłowym)
 3. Poprosić pacjenta o wypowiedzenie prostego zdania. (Nieprawidłowym jest stan, w którym mowa pacjenta jest bełkotliwa, trudna do zrozumienia lub gdy pacjent nie jest w stanie mówić.)

Leczenie

Leczenie trombolityczne rozpoczęte w czasie trzech godzin może zapobiec trwałym uszkodzeniom. Takie formy leczenia stosuje się w ośrodkach udarowych, znajdujących się na terenie całego kraju. Leczenie obejmuje podawanie leków działających na krzepnięcie krwi, interwencje polegające na poszerzeniu tętnic, leczenie chorób podstawowych, fizjoterapię i rehabilitację w celu redukcji następstw choroby. Rekonwalescencja może trwać kilka miesięcy, a nawet lat.(4)

Profilaktyka

Ryzyko udaru mózgu można zmniejszyć przez zmianę stylu życia (regularna aktywność fizyczna, normalizacja masy ciała, dieta bogata w owoce, warzywa, ryby morskie i pieczywo pełnoziarniste, lampka czerwonego wina dobrej jakości, picie dużej ilości płynów) oraz leki stosowane w celu kontroli czynników ryzyka, zabieg chirurgiczny oraz stosowanie na przykład kwasu acetylosalicylowego w celu zahamowania adhezji płytek krwi.(5,6)

Autor:

Anna Garai (dziennikarz medyczny)

Piśmiennictwo

 • (1) Grysiewicz RA, Thomas K, Pandey DK. Epidemiology of ischemic and hemorrhagic stroke: incidence, prevalence, mortality, and risk factors. Neurol Clin. 2008;26(4):871-vii. doi:10.1016/j.ncl.2008.07.003. Return to content
 • (2) Abbott AL, Silvestrini M, Topakian R, et al. Optimizing the Definitions of Stroke, Transient Ischemic Attack, and Infarction for Research and Application in Clinical Practice. Front Neurol. 2017;8:537. Published 2017 Oct 18. Return to content
 • (3) Yew KS, Cheng EM. Diagnosis of acute stroke. Am Fam Physician. 2015;91(8):528-536. Return to content
 • (4) Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, et al. 2018 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association [published correction appears in Stroke. 2018 Mar;49(3):e138] [published correction appears in Stroke. 2018 Apr 18;:]. Stroke. 2018;49(3):e46-e110. doi:10.1161/STR.0000000000000158. Return to content
 • (5) Bailey RR. Lifestyle Modification for Secondary Stroke Prevention. Am J Lifestyle Med. 2016;12(2):140-147. Published 2016 Feb 21.
  doi:10.1177/1559827616633683.
  Return to content
 • (6) Aspirin Cardio 100mg Ulotka dla pacjenta https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/785/leaflet Return to content

Powiązane artykuły:

Tabletki Aspirin® Cardio są wskazane u osób z wieloma czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, w celu zmniejszenia ryzyka zawału mięśnia sercowego i udaru niedokrwiennego mózgu.

Aspirin® Cardio - Informacja o leku


Lek zawiera kwas acetylosalicylowy i jest dostępny bez recepty. Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.