Polityka prywatności

Ta strona internetowa (zwana dalej "Strona Internetowa") jest dostarczana przez Bayer Sp. z o.o. (zwana dalej "my" lub "nas"). Aby uzyskać więcej informacji na temat dostawcy Strony Internetowej, zapoznaj się z naszym podpisem wydawcy imprint.

 

greenshape

1

Postępowanie z danymi osobowymi

Poniżej chcemy przekazać Ci informacje o tym, jak obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi podczas korzystania z naszej Strony Internetowej. O ile nie wskazano inaczej w poniższych rozdziałach, podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych wynika z faktu, że takie przetwarzanie jest wymagane do udostępnienia żądanych przez Ciebie funkcjonalności Strony Internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

greenshape

2

Korzystanie z naszej Strony Internetowej

Dostęp do naszej Strony Internetowej

Kiedy wywołasz naszą Stronę Internetową, Twoja przeglądarka prześle pewne informacje na nasz serwer internetowy. Odbywa się to z powodów technicznych i jest wymagane w celu udostępnienia Ci żądanych informacji. Aby ułatwić dostęp do Strony Internetowej, następujące informacje są gromadzone, krótko przechowywane i wykorzystywane:

 

 • Adres IP
 • Data i godzina dostępu
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Status dostępu/kod statusu HTTP
 • Przesłana ilość danych
 • Strona internetowa żądająca dostępu
 • Przeglądarka, ustawienia językowe, wersja systemu operacyjnego i przeglądarki

 

Ponadto, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, będziemy przechowywać takie dane przez ograniczony czas, aby móc rozpocząć śledzenie danych osobowych w przypadku faktycznego lub próby nieautoryzowanego dostępu do naszych serwerów (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

greenshape

3

Ustawianie plików cookie

Czym są są pliki cookie?

Niniejsza Strona Internetowa korzysta z tzw. „plików cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w pamięci waszego urządzenia za pośrednictwem przeglądarki. Przechowują one pewne informacje (np. preferowany język lub ustawienia strony), które Państwa przeglądarka może (w zależności od czasu przechowywania pliku cookie) przesłać ponownie do nas podczas następnej wizyty tej stronie internetowej.

Jakich plików cookie używamy?

Rozróżniamy dwie kategorie plików cookie: (1) funkcjonalne pliki cookie (niezbędne pliki cookie), bez których funkcjonalność naszej Strony Internetowej byłaby ograniczona, oraz (2) opcjonalne pliki cookie (analityczne pliki cookie i funkcjonalne pliki cookie) używane na przykład do analizy Strony Internetowej, personalizacji strony internetowej lub celów marketingowych. Poniższy przycisk prowadzi do Centrum Preferencji Prywatności i zawiera szczegółowy opis używanych przez nas opcjonalnych plików cookie:

Pliki cookie wymagane do celów technicznych

 

Pliki cookie zależne od Twojej zgody

Użytkujemy opcjonalne pliki cookie tylko wtedy, gdy uzyskaliśmy Twoją uprzednią zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych). Przy pierwszym wejściu na naszą stronę Internetową pojawi się baner z prośbą o wyrażenie zgody na użycie opcjonalnych plików cookie. Jeśli wyrazisz zgodę, umieścimy plik cookie na Twoim komputerze, a baner nie pojawi się ponownie, dopóki plik cookie jest aktywny. Po wygaśnięciu okresu istnienia pliku cookie lub jeśli aktywnie usuniesz plik cookie, baner pojawi się ponownie podczas następnej wizyty na naszej Stronie Internetowej i ponownie poprosi o zgodę.

Jak zapobiec wykorzystywaniu plików cookie

Oczywiście można korzystać z naszej strony Internetowej bez wykorzystania jakichkolwiek plików cookie. W przeglądarce można w każdej chwili skonfigurować lub całkowicie wyłączyć korzystanie z plików cookie. Może to jednak prowadzić do ograniczenia funkcjonalności i mieć niekorzystny wpływ na łatwość obsługi naszej strony Internetowej. W dowolnym momencie możesz sprzeciwić się używaniu opcjonalnych plików cookie, korzystając z odpowiedniej opcji sprzeciwu w Centrum Preferencji Prywatności.

greenshape

4

Analiza strony internetowej i internetowa reklama behawioralna 

Analiza strony internetowej z Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analizy internetowej Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ("Google").

Google przeanalizuje korzystanie z naszej Strony Internetowej w naszym imieniu. W tym celu wykorzystujemy pliki cookie opisane bardziej szczegółowo w Centrum Preferencji Prywatności. Informacje zebrane przez Google w związku z korzystaniem z naszej Strony Internetowej (np. odsyłający adres URL, odwiedzane przez Ciebie strony internetowe, typ przeglądarki, ustawienia językowe, system operacyjny, rozdzielczość ekranu) zostaną przesłane na serwer Google w USA, gdzie będą przechowywane i analizowane. Odpowiednie wyniki zostaną nam następnie udostępnione w formie zanonimizowanej. Twoje dane dotyczące użytkowania nie będą łączone z Twoim pełnym adresem IP podczas tego procesu. Aktywowaliśmy na naszej stronie internetowej oferowaną przez Google funkcję anonimizacji IP, która usunie ostatnie 8 bitów (typ IPv4) lub ostatnie 80 bitów (typ IPv6) Twojego adresu IP po każdym przesłaniu danych do Google.

Ponadto, zawierając konkretne umowy z Google, zapewniamy utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez Google w USA.

Możesz wycofać swoją zgodę na korzystanie z analizy internetowej w dowolnym momencie, pobierając i instalując Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics lub zarządzając swoimi zgodami w Centrum Preferencji Prywatności, w którym to przypadku zostanie umieszczony plik cookie rezygnacji. Obie opcje uniemożliwią zastosowanie analizy internetowej tylko tak długo, jak długo korzystasz z przeglądarki, w której zainstalowałeś wtyczkę i nie usuwasz rezygnacji z pliku cookie.

Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć w Warunkach korzystania z usługi Google Analytics, lub Wytycznych Google Analytics w zakresie prywatności i bezpieczeństwa danych oraz Polityce Prywatności Google.

 

greenshape

5

Internetowe reklamy behawioralne z Google

Ta Strona Internetowa korzysta z usługi reklamy behawioralnej online firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ("Google").

Google przeanalizuje korzystanie z tej Strony Internetowej. W tym celu Google wykorzystuje pliki cookies opisane bardziej szczegółowo w Centrum Preferencji Prywatności. Informacje zebrane przez Google w związku z korzystaniem z naszej Strony Internetowej (np. odsyłający adres URL, odwiedzane przez Ciebie strony internetowe, typ przeglądarki, ustawienia językowe, system operacyjny, rozdzielczość ekranu) zostaną przesłane na serwer Google w USA, gdzie będą przechowywane i analizowane. My i nasz partner Google wykorzystamy te informacje, aby lepiej dostosować nasze reklamy do Ciebie i Twoich zainteresowań, ograniczyć liczbę razy, w których wyświetlana jest ta sama reklama, aby ocenić skuteczność kampanii promocyjnych i lepiej zrozumieć zachowanie odwiedzających po tym, jak spojrzeli na określoną reklamę. Kiedy odwiedzasz inną strone internetową tak zwanej "sieci reklamowej Google", niestandardowe wyskakujące okienka dostosowane do Twoich zainteresowań mogą być prezentowane na podstawie informacji zebranych na naszej stronie internetowej.

Ponadto, zawierając z Google określone umowy, zapewniamy utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez Google w USA.

Możesz wycofać swoją zgodę na przekazanie informacji do Google w celach reklamy behawioralnej online w dowolnym momencie, administrując swoimi zgodami w Centrum Preferencji Prywatności, w którym to przypadku zostanie umieszczony plik cookie rezygnacji lub pobierając i instalując Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics oferowany przez Google. Obie opcje uniemożliwią korzystanie z usług reklamy behawioralnej online tylko tak długo, jak długo korzystasz z przeglądarki, w której zainstalowałeś wtyczkę i nie usuwasz rezygnacji Cookie.

Google jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych, które Google zbiera bezpośrednio z naszej Strony Internetowej w celu świadczenia usług reklamy behawioralnej online. Ponieważ nie mamy kontroli nad danymi osobowymi gromadzonymi i przetwarzanym przez strony trzecie, nie jesteśmy w stanie dostarczyć wiążących informacji dotyczących zakresu i celu takiego przetwarzania danych osobowych. W związku z tym odwiedź informacje Google na temat prywatności danych, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego, w jaki sposób Google przetwarza Twoje dane osobowe i jak długo. W momencie przygotowywania niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności informacje Google były dostępne na stornie internetowe "Jak Google używa plików cookie do wyświetlania reklam". Więcej informacji na temat ochrony danych w Google można znaleźć w ich Polityce Prywatności.

greenshape

6

Zewnętrzne usługi lub treści w naszej Stronie Internetowej

Włączamy usługi i/lub treści stron trzecich na naszej Stronie Internetowej. Podczas korzystania z takich usług stron trzecich lub gdy wyświetlane są treści stron trzecich, dane komunikacyjne są wymieniane między Tobą a odpowiednim dostawcą z przyczyn technicznych.

Odpowiedni dostawca usług lub treści może również przetwarzać Twoje dane osobowe do własnych dodatkowych celów. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą skonfigurowaliśmy usługi i treści dostawców, o których wiadomo, że przetwarzają dane osobowe do własnych celów w taki sposób, że jakakolwiek komunikacja w innych celach niż prezentacja ich usług lub treści na naszej Stronie Internetowej jest blokowana lub komunikacja odbywa się tylko wtedy, gdy aktywnie zdecydujesz się korzystać z danej usługi. Ponieważ jednak nie mamy kontroli nad danymi osobowymi gromadzonymi i przetwarzanym przez strony trzecie, nie jesteśmy w stanie udzielić wiążących informacji dotyczących zakresu i celu takiego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zakresu i celu takiego przetwarzania Twoich danych osobowych, zapoznaj się z oświadczeniami o ochronie prywatności dostawców, których usługi i/lub treści włączamy i którzy są odpowiedzialni za ochronę Twoich danych osobowych w tym kontekście:

greenshape

7

Informacje na temat skutków ubocznych i skarg dotyczących jakości

Ta Strona Internetowa nie jest przeznaczona do komunikacji dotyczącej działań niepożądanych, braku efektu terapeutycznego, błędów w lekach, produktów na szarej strefie/podrobionych leków, nieprawidłowego lub pozarejerowanego stosowania, skarg dotyczących jakości i/lub innych kwestii dotyczących bezpieczeństwa lub jakości produktów Bayer. Jeśli chcesz zgłosić działania niepożądane lub złożyć skargę dotyczącą jakości, skontaktuj się z lokalnym pracownikiem służby zdrowia (np. lekarzem lub farmaceutą), lokalnym organem ds. Zdrowia lub skorzystaj z naszego Formularza w celu zgłoszenia działań niepożądanych.

Jeśli mimo to zgłosisz nam działania niepożądane lub inne problemy dotyczące bezpieczeństwa lub jakości produktów Bayer, będziemy prawnie zobowiązani do zajęcia się Twoją komunikacją i być może będziemy musieli skontaktować się z Tobą w celu wyjaśnienia. Następnie musimy powiadomić właściwe organy ds. Zdrowia o zgłoszonych przez Ciebie problemach. W tym kontekście Twoje dane mogą być przekazywane w formie pseudonimizowanej, tj. żadne informacje, dzięki którym możesz zostać bezpośrednio zidentyfikowany, nie będą przekazywane. Możemy również być zmuszeni do przekazania tych pseudonimizowanych powiadomień spółkom z naszej grupy i partnerom współpracy, w zakresie, w jakim są oni również zobowiązani do powiadomienia swoich odpowiednich właściwych organów ds. Zdrowia.

Dalsze informacje na temat ochrony danych i zgłaszania działań niepożądanych są dostępne w polityce prywatności danych dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

greenshape

8

Odbiorcy danych osobowych

Przetwarzanie na zlecenie

Do przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy w pewnym zakresie korzystać z wyspecjalizowanych usługodawców, którzy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu (np. w celu wsparcia IT lub usług w chmurze).

Tacy usługodawcy są przez nas starannie wybierani i regularnie monitorowani. Na podstawie odpowiednich umów dotyczących przetwarzania danych będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

Podmioty stowarzyszone

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym z Grupy Bayer, jeśli jest to konieczne do celów opisanych powyżej.

Organy i instytucje państwowe

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe organom ścigania lub innym organom i instytucjom państwowym, jeśli jest to prawnie wymagane lub konieczne do celów opisanych powyżej.

Prawnicy zewnętrzni

W celu wsparcia decyzji prawnych oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami możemy udostępniać Twoje dane osobowe prawnikom zewnętrznym.

Potencjalni nabywcy w kontekście fuzji i przejęć

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe potencjalnemu nabywcy w przypadku przejęcia, fuzji lub innego rodzaju tranzycji korporacyjnej lub majątkowej obejmującej zmianę własności lub kontroli dotyczącej nas lub naszych usług.

greenshape

9

Informacje dotyczące praw osoby, której dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 • Prawo do informacji o przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych;
 • Prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie lub interesie publicznym, chyba że jesteśmy w stanie udowodnić, że istnieją ważne, uzasadnione powody zastępujące Twoje interesy, prawa i wolność lub że takie przetwarzanie odbywa się w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych;
 • W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Takie wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.
greenshape

10

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności danych lub jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, prosimy o przesłanie prośby do naszego formularza kontaktowego lub o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych firmy pod adresem:

Data Privacy Officer
Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warsaw, Poland

greenshape

11

Zastrzeżenie możliwości dokonania zmian niniejszej Polityki Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę Prywatności. Aktualizacje naszej Polityki Prywatności będą publikowane na naszej Stronie Internetowej. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania na naszej Stronie Internetowej. Dlatego zalecamy regularne odwiedzanie Strony Internetowej, aby być na bieżąco z możliwymi aktualizacjami.

Data ostatniej aktualizacji: 02-28-2023 

Tabletki Aspirin® Cardio są wskazane u osób z wieloma czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, w celu zmniejszenia ryzyka zawału mięśnia sercowego i udaru niedokrwiennego mózgu.

Aspirin® Cardio - Informacja o leku


Lek zawiera kwas acetylosalicylowy i jest dostępny bez recepty. Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.