Przepisy, które pomagają zachować zdrowie.

Kilka wskazówek i dobre przepisy. Znacznie szybciej możemy odzyskać zdrowie, jeżeli właściwie się odżywiamy. Z łatwością i bez poświęceń zmień swoje nawyki żywieniowe.

 

 
Zobacz przepisy

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest elementem naszej misji, którą jest ochrona serca i życia oraz wkład w zachowanie środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Co roku produkujemy miliardy tabletek, dlatego każda drobna zmiana może mieć znaczący wpływ na środowisko. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tym, co zrobiliśmy, aby uwzględnić aspekty środowiskowe w procesie produkcji leków.

 

 
CZYTAJ WIĘCEJ

Quiz o sercu

Czy wiesz wystarczająco dużo o zdrowiu swojego serca? Czy znasz czynniki ryzyka przyszłych zdarzeń sercowych lub sercowo-naczyniowych, takich jak zawał mięśnia sercowego lub udar? Czy wiesz, jakie możliwości daje profilaktyka? Odpowiedz na nasze pytania w quizie, aby się dowiedzieć!

 

 
Zobacz więcej

Apteki internetowe

Czy chcesz kupić ASPIRIN® CARDIO? Możesz dokonać zakupu online w wybranej przez siebie aptece internetowej.

 

 

 

 

Apteki internetowe

Tabletki Aspirin® Cardio są wskazane u osób z wieloma czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, w celu zmniejszenia ryzyka zawału mięśnia sercowego i udaru niedokrwiennego mózgu.

Aspirin Cardio, Acidum acetylsalicylicum, 100 mg, tabletki powlekane. Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 100 mg kwasu acetylosalicylowego oraz substancje pomocnicze. Wskazania: u dorosłych: w niestabilnej chorobie wieńcowej; w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca; w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca; w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach (np. przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa (PTCA), pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG), endarterektomia tętnicy szyjnej, zespolenie („shunt”) tętniczo-żylne); w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA; w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka; w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki.
 Przeciwwskazania: nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którąkolwiek substancję pomocniczą; skaza krwotoczna; ostra choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy; ciężka niewydolność nerek, wątroby, serca; napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych; stosowanie jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; ostatni trymestr ciąży; dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a.
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa,
tel./fax (22)5723500, www.bayer.com.pl V1/FEB2023/RJ, MA-AP_ASA-PL-0001-1

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.