Nasze działania

Nasze działania 

W procesie produkcji Aspirin® Cardio ograniczyliśmy emisję CO2 o 38,7% w okresie od zaledwie 2019 r. do końca 2021 r. Aby utrzymać globalne ocieplenie na poziomie 1,5 stopnia zgodnie z paryskim porozumieniem klimatycznym, musimy do 2029 r. zredukować emisję o 4,2% rocznie.

 

Obraz chmur z napisem: obniżenie emisji CO2 o 38,7%

Redukcja emisji CO21

 

W procesie produkcji Aspirin® Cardio ograniczyliśmy emisję CO2 o 38,7% w okresie od zaledwie 2019 r. do końca 2021 r.

 

Aby utrzymać globalne ocieplenie na poziomie 1,5 stopnia zgodnie z paryskim porozumieniem klimatycznym, musimy do 2029 r. zredukować emisję o 4,2% rocznie2

 

Od 2019 do końca 2021 roku zakłady, w których produkujemy Aspirin® Cardio, zmniejszyły już ogólny poziom emisji o 38,7%, tj. ponad 40 000 ton1
 
* Na koniec 2021 r. w porównaniu do 2019 r.  

Wykorzystanie większej ilości energii odnawialnej1

 

Udział energii odnawialnej w produkcji Aspirin® Cardio wzrósł z poziomu 0% w 2019 r. do 44,5% w ciągu 3 lat i nadal rośnie1.

Czy jest lepszy sposób na ochronę środowiska niż wykorzystanie energii, którą ono samo nam dostarcza? Dlatego wykorzystujemy coraz więcej energii wodnej, słonecznej i wiatrowej1.

 

Dzięki temu w 2021 r. zakłady produkujące Aspirin® Cardio pozyskały 44,5% energii ze źródeł odnawialnych1. Co więcej, do 2029 r. zamierzamy pozyskiwać w ten sposób 100% potrzebnej nam energii elektrycznej.

 

To powiew świeżego powietrza.  

Zdjęcie farm wiatrowych i wykres z podpisem: Wykorzystanie energii odnawialnej w 2019 r. 0%, 44,5% w 2021 r., 100% do 2029 r.
Zdjęcie folii opakowaniowej z napisem: 48 ton materiałów

Optymalizacja naszych opakowań1 

 

Zmniejszenie liczby materiałów opakowaniowych Aspirin® Cardio o ~48 ton rocznie1.

 

W opakowaniach wykorzystujemy teraz mniej kartonu, plastiku, folii aluminiowej i atramentu, aby były bardziej przyjazne naturze. W tym celu: 

  • Zoptymalizowaliśmy blistry, w które pakujemy Aspirin® Cardio, aby zaoszczędzić 28 ton folii plastikowej i aluminiowej rok do roku1
  • Dokonaliśmy zmiany w pudełkach, aby zmniejszyć roczne zużycie tektury o 7,4%, co odpowiada około 20 tonom papieru1
  • Wszystkie ulotki dla pacjentów wydrukowaliśmy tylko w czerni i bieli, dzięki czemu w procesie recyklingu zużywa się mniej wody i środków chemicznych1

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, kliknij tutaj, aby przeczytać, jak osiągnęliśmy szczyt w zakresie zrównoważonego rozwoju, tworząc zupełnie nowe linie produkcyjne i koncepcje opakowań. 

 

Źródło danych: dane prasowe firmy Bayer 

 

Redukcja blistrów  

 

Obliczenia dotyczące redukcji materiału na blistry opierają się na blistrze polipropylenowo-aluminiowym o wymiarach 36 mm × 84 mm, który jest obecnie używany do pakowania 10 tabletek i 14 tabletek produktu. Prognozowane wolumeny na 2022 r. obejmują łączną liczbę 97,05 mln blistrów dla wariantu 10 tabletek. Zostanie on zastąpiony wariantem z 14 tabletkami, z zachowaniem podanych powyżej wymiarów blistra. Ta wymiana zmniejszy całkowitą liczbę blistrów o 27,7 mln. Ostateczne wolumeny mogą ulec zmianie.  

 

Jeden blister propylenowo-aluminiowy o wymiarach 36 mm × 84 mm ma średnią masę 1,0 g. Dlatego redukcja o 27,7 mln blistrów równa się redukcji o mniej więcej 27,7 ton metrycznych materiału na blistry, który nie jest już potrzebny do produkcji.  

 

Pudełka:  

 

Korekta pudełek obejmuje dwa elementy:  

  1. Dostosowanie rozmiarów klapek z klejem  
  2. Zmniejszenie gramatury papieru  

 

Dot. 1): Zmniejszenie rozmiaru klapek z klejem pudełka oznacza, że na jednym arkuszu kartonowym można wydrukować większą liczbę pudełek. To skutecznie redukuje ilość odpadów w procesie ich drukowania i wycinania. Ta zmiana pozwala zmniejszyć zużycie tektury o mniej więcej 4,1% lub mniej więcej 5 ton metrycznych rocznie.  

 

Dot. 2): Zmniejszenie gramatury naszych pudełek z 240 g/m² do 230 g/m² (przy założeniu przewidywanej liczby mniej więcej 2,4 mln arkuszy tektury w 2022 r.) oznacza zmniejszenie zużycia tektury o mniej więcej 5% lub 15 ton rocznie. 

 

PP-ASP-PL-0071-1 

Piśmiennictwo

Powiązane artykuły:

Tabletki Aspirin® Cardio są wskazane u osób z wieloma czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, w celu zmniejszenia ryzyka zawału mięśnia sercowego i udaru niedokrwiennego mózgu.

Aspirin® Cardio - Informacja o leku


Lek zawiera kwas acetylosalicylowy i jest dostępny bez recepty. Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.